asmr不正经助眠音频合集app

asmr不正经助眠音频合集app

山茄花(即风茄花,七月收)、火麻花(即黄麻,今圃地所植者,七月收),收此二花,水煎数碗饮之,立时大泻,则生;下元虚人头旋眼黑,皆宜用之。

牛角腮,《本经》下闭血瘀血疼痛,女人带下血崩,燔之酒服。其罐内原胎研掺癣疮神效之至。

患痈疡香港脚人切不可食,助湿发毒动气,其患最速。一方治冻耳。

目科斑鸠丸、锦鸠丸用之,取气血为引导,以助补肾明目之功也。代赭石火烧醋淬十次,细研水飞晒干。

面烧饼一个切作两半。肉甘寒,壳咸寒,无毒。

凤仙花子、甘草等分为末,麻油调敷,即便生肉。脉俱微缓,烦满囊缩,邪在厥阴。

Leave a Reply